LiqueStyling - Retourneren

Een korte toelichting op het Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Voor alle duidelijkheid zetten we het herroepingsrecht, dat u als consument heeft conform de Algemene Leveringsvoorwaarden van het Webshop Keurmerk, op een rijtje :

HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN (BETREFT DE PRODUCTEN IN ONZE WEBSHOP)

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bedenktijd en annulering van een order In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van tenminste 7 werkdagen. Als lid van het Webshop Keurmerk hanteren wij echter een termijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar onze klantenservice is voldoende) of als het product al afgeleverd is, door deze retour te zenden (de kosten voor terugzenden zijn voor uw rekening). Als u een bestelling heeft gedaan, dan kunt u daar later toch spijt van krijgen. Daarom heeft u dus de zichttermijn van 14 dagen na aflevering.

Maar wat als u bestelt heeft en er eigenlijk al direct spijt van heeft? U hoeft niet te wachten tot de bestelling is aangekomen om deze dan weer te retourneren. Neem contact met ons op Bel ons, of stuur ons een e-mail (waarin uw naam, klantnummer en het ordernummer zijn vermeld) en de annulering van uw order wordt uitgevoerd. Wij kunnen u dan ook melden of de artikelen al naar u onderweg zijn en hoe dan te handelen als ze alsnog aangeboden worden door de vervoerder. Natuurlijk is annulering voor u kosteloos en hopen wij dat u een volgende keer wel bij ons bestelt.

UITPAKKEN EN UITPROBEREN

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat u het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar proberen, echter NIET gebruiken. Dit betekent dat u bijvoorbeeld een lamp mag bekijken en controleren., net als in de winkel. Maar u mag niet de lamp ophangen en na twee weken het product fout gedemonteerd retourzenden! Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk WEL gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Eventuele schade bij retournering moeten wij helaas in mindering brengen op het terug te storten bedrag.